Dla kogo?

WSPIERANIE W ZMIANIE™ Praca w oparciu o transteoretyczny model zmiany

to kurs dla praktyków wspierających ludzi w dokonywaniu zmian osobistych:

 • coachów,
 • trenerów zmiany,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • terapeutów,
 • nauczycieli,
 • trenerów osobistych,
 • dietetyków
 • i innych podobnych profesji.

 

Dla ciebie, jeśli:

niektórzy klienci "wypadają" ci z procesów bez słowa wyjaśnienia,

niektórzy klienci, mimo deklaracji, nie wprowadzają zmian w życiu,

niektórzy klienci podchodzą do zmiany po raz kolejny (może jesteś drugim lub trzecim specjalistą, do którego się zwracają), a nadal zmiany nie wprowadzają,

doświadczasz nieskuteczności niektórych metod pracy i nie wiesz dlaczego nie działają,

czujesz, że brakuje ci narzędzi, żeby skutecznie pracować z niektórymi przypadkami.

 

Dlaczego ważne?

W powszechnej świadomości zmiana utożsamiana jest z działaniem, czyli tym, co daje się zaobserwować. Osoba modyfikuje swoje zachowanie, a otoczenie te modyfikacje widzi i w jakiś sposób jest przez nie dotykane i samo na nie wpływa. Tymczasem w transteoretycznym modelu zmiany etap działania to czwarty z sześciu etapów – a więc ani pierwszy, ani ostatni, ani nawet najistotniejszy. Zmiana zachodzi o wiele dłużej i przebiega na subtelniejszych, mniej widocznych dla otoczenia płaszczyznach.

Nie jest też zjawiskiem jednorodnym: obok zmian behawioralnych związanych z konkretnym zachowaniem, obejmuje szereg zmian w myśleniu, w emocjach oraz w zachowaniach wspierających zmianę główną. Zmiana osobista to w istocie wiązka procesów zmian zachodzących w różnym czasie.

Profesjonalne wspieranie osób we wprowadzaniu trwałych zmian osobistych to zadanie złożone. Wymaga umiejętności dostosowywania właściwych procesów zmiany do etapu zmiany. Wymaga doboru odpowiednich narzędzi w obrębie procesów zmiany. Niektóre błędy we wspieraniu mogą sprawić, że zmiana po prostu nie nastąpi. Ale najbardziej rozpowszechnione błędy - powodują tej zmiany zablokowanie.

Pewne zasady są uniwersalne, niezależne od charakteru wprowadzanej zmiany. Praca ze zmianą może dotyczyć tak różnorodnych obszarów, jak:

 • zdrowego odżywiania,
 • zmiany stylu życia,
 • aktywności fizycznej,
 • zwiększenia efektywności osobistej,
 • przygotowania do prowadzenia własnego biznesu,
 • pisania książki,
 • budowania nowego związku,
 • i wielu innych.

 

W trakcie tego krótkiego programu powiemy jak skutecznie wspierać klientów i siebie w procesie zmiany. 

Jak pracować z klientami którzy nie są gotowi do zmiany

Jak zmniejszać ambiwalencję wobec zmiany i wzbudzać gotowość do podjęcia działań

Jakie narzędzia i techniki wykorzystywać z klientami na wczesnych i późnych etapach zmiany

 

Program kursu

Moduł 1. Wprowadzenie do Transteoretycznego Modelu Zmiany

Moduł 2. Praca z klientami na wczesnych etapach zmiany

Moduł 3. Praca z klientami na późnych etapach zmiany

 

Przebieg kursu

3 moduły merytoryczne w postaci nagrań - łącznie ok. 7h nagrań

3 spotkania na zoom - łącznie 6h
Program spotkania: Ćwiczenie praktyczne. Konsultacje przypadków uczestników. Sesja pytań i odpowiedzi.

Sesje/interwizje wzajemne - łącznie 3h

Praca w oparciu o własny proces zmiany (w grupie FB) - łącznie ok. 3h

Praca podsumowująca: opis sesji prowadzonej w oparciu o transteoretyczny model zmiany - ok. 1h

Łączny czas kursu: 20h

Terminy

Start 11 edycji: 4 września 2023

Terminy spotkań zdalnych:

11 września 2023 (poniedziałek)
18 września 2023 (poniedziałek)
25 września 2023 (poniedziałek)

w godzinach 11:00 - 13:00

Koszt

do 19.08.2023

795 zł

od 20.08.2023

1.195 zł

W sprawie płatności w ratach - skontaktuj się z nami!