Webinar

12.03.2020

21:15


 

O czym będzie?

5 rzeczy, które zmieniły nasz coaching i sposób patrzenia na praktykę coachingową!

1. Klient jest nie tylko w procesie coachingowym, ale jednocześnie w wielu innych procesach. Dobry coach umie nie tylko prowadzić sesję, ale także koordynować te procesy.

2. Słuchanie słów klienta nie daje wszystkich informacji. Dobry coach słucha całego klienta oraz systemu, w jakim funkcjonuje.

3. Coaching nie musi być nastawiony na przyszłość. Dobry coach potrafi i zaprosić do zmiany, i zaprosić do akceptacji.

4. Klient nie kupuje coachingu. Dobry coach wie, co oferuje i komu.

5. Coach jest swoim najważniejszym narzędziem. Dobry coach analizuje swoje atrybuty i swoją skuteczność.