DOBRY COACH™

Trudno sobie wyobrazić profesjonalnego coacha, który systematycznie nie poddaje się superwizji i nie doskonali swojego warsztatu pracy. Największe organizacje zrzeszające coachów, tj. International Coach Federation, European Mentoring and Coaching Council czy Izba Coachingu w Polsce, wymagają systematycznej pracy z bardziej doświadczonymi mentorami i superwizorami coachingu.

Profesjonalni coachowie wykorzystują w codziennej praktyce wyniki prowadzonych systematycznie badań nad efektywnością coachingu. Stosowanie coachingu opartego na dowodach staje się czynnikiem różnicującym zawodowych coachów od nieprofesjonalistów.

Jeśli:

•  szukasz inspiracji do dalszego rozwoju jako coach lub superwizor coachingu,
•  chcesz poznać nowe metody i narzędzia pracy coachingowej, w tym te oparte na dowodach,
•  masz wątpliwości, co do stosowanych przez siebie technik, narzędzi i sposobów pracy,
•  potrzebujesz omówienie trudności w pracy coachingowej,
•  zbierasz godziny superwizyjne lub mentor coachingowe konieczne do uzyskania lub odnowienia akredytacji w ICF, EMCC lub Izbie Coachingu,
ten program jest właśnie dla Ciebie.

 

DOBRY COACH™ to 16-tygodniowy program superwizyjno-rozwojowy on-line dla praktykujących coachów. Celem programu jest rozwijanie postawy coacha, doskonalenie kompetencji coachingowych i dzielenie się dobrymi praktykami. Na program składają się:

•  Dobry Coach - Konteksty: 12 godzin pracy merytoryczno-superwizyjnej w oparciu o podstawowe kompetencje dobrego coacha,
•  Dobry Coach - Superwizje: 12 godzin pracy superwizyjnej, podczas której przyglądamy wyzwaniom związanym z praktyką uczestników,
•  wyselekcjonowane materiały na temat coachingu i rozwoju praktyki coachingowej,
•  w programie poszerzonym: 2 godziny superwizji indywidualnej, 2 godziny mentoringu przedsiębiorczości i kursy on-line.

Uczestnicy programu DOBRY COACH™ otrzymują 12 puntów CC potrzebnych do odnowienia akredytacji ICF za program "Konteksty". Osoby odnawiające akredytację ICF mogą zaliczyć superwizje indywidualne i grupowe prowadzone w ramach programu Dobry Coach - pakiet premium jako mentorcoaching lub zamienić na punkty CC i RD.

DOBRY COACH™ to:

•  Zamknięta grupa superwizyjna.
•  Maksymalnie 10 uczestników – praktykujących coachów.
•  Dwóch doświadczonych mentorów i superwizorów coachingu: Magda Kozioł i Rafał Szewczak.
•  Nastawienie na intensywny rozwój umiejętności coachingowych.
•  Zapewnienie dostępu do informacji zwrotnej od innych uczestników grupy i doświadczonych superwizorów.
•  Superwizja normatywna, problemowa i rozwojowa.
•  Dostęp do specjalnie wyselekcjonowanej wiedzy merytorycznej na temat profesji, umiejętności i technik coachingowych.
•  Intensywna praca autosuperwizyjna.
•  Superwizja oparta o standardy International Coach Federation, European Mentoring and Coach Council, Izby Coachingu.
•  Możliwość zaliczenia godzin superwizji grupowej na potrzeby akredytacji ACC, PCC, EIA oraz akredytacji coachingowej Izby Coachingu.
•  Możliwość zaliczenia godzin superwizji grupowej na potrzeby odnowienia akredytacji ACC, PCC.

DOBRY COACH™ to:

•  8 spotkań po 3h, spotkania realizowane na platformie online,
•  materiały na platformie e-learningowej,
•  indywidualne sesje i konsultacje telefoniczne (w wersji premium).

 

Dobry Coach - Konteksty: tematy lekcji merytorycznych:

•  Cele w coachingu
•  Coaching na wyższym poziomie
•  Odpowiedzialność i rola coacha i klienta w coachingu
•  Proces coachingu - Transteoretyczny model zmiany
•  Praca z klientami na wczesnych etapach gotowości do zmiany
•  Praca z klientami na etapie działania
•  Obecność i ważność w coachingu
•  Praca z poczuciem sensu - Coaching rozwoju
•  Coaching przedsiębiorczości - Coaching efektywności i umiejętności
•  Coaching zdalny
•  Coaching grupowy i zespołowy
•  Drogi rozwoju coacha

W trakcie modułu Konteksty prezentujemy kluczowe kompetencje dobrego coacha, odwołując się do podejść opartych na dowodach i najnowszych trendach w obszarze coachingu a następnie ćwiczymy omawiane kompetencje, zapraszając uczestników do sesji informacji zwrotnych. Uczestnicy w ramach tego modułu wykonują różnego rodzaju zadania rozwojowe, których celem jest poszerzenie ich kompetencji.

Dobry Coach - Superwizje:

W trakcie modułu Superwizje pracujemy nad tematami wnoszonymi przez uczestników programu, dotyczącymi trudności związanych z prowadzeniem procesów coachingowych oraz budowaniem własnej praktyki coacha i trenera.

Przykładowe tematy, z którymi pracujemy trakcie programu:

"nie mam pewności że mój coaching działa"
"dlaczego klienci mimo dużej motywacji na początku, rezygnują z coachingu w trakcie jego trwania"
"jak nauczyć się oddawać odpowiedzialność klientowi, bo czuję, że za bardzo się staram"
"co robić, kiedy klient nie wie"
"mam trudność w pracy z klientami na wysokich stanowiskach w korporacjach"
"w jaki sposób dobrze zakontraktować pracę z klientem w life coachingu"
"skąd mam wiedzieć, że powinienem klienta odesłać do innego coacha albo w ogóle zaproponować inne formy wsparcia, np. terapię"
"na ile mogę być sobą w sesji"
"na ile mogę dzielić się z klientem moimi doświadczeniami"
"co robić, kiedy pracuję coachingowo, ale widzę, że lepsze byłoby doradztwo - czy ja mogę w sesji podpowiadać klientowi co mógłby zrobić?"
"ukończyłem szkołę coachingu, mam już pewna praktykę w pracy z klientami - w jakim kierunku mam się rozwijać, żeby być dobrym coachem?"

"jak pozyskiwać klientów na coaching"
"jak zacząć pozyskiwać klientów, kiedy się jest od razu po kursie coachingowym"
"jak pogodzić praktykowanie coachingu z praca na etacie"

 

Koszt uczestnictwa w programie:

WERSJA PODSTAWOWA
4 x 675 zł lub 2.400 zł przy jednorazowej płatności
brutto (cena zawiera podatek VAT)

24 godziny mentoringowo-superwizyjne

dostęp do zamkniętej grupy VIP na facebooku DOBRY COACH™

dostęp do ponad 12 godzin nagrań webinarów z cyklu COACH W SUPERWIZJI

WERSJA PREMIUM
4 x 875 zł lub 3.200 zł przy jednorazowej płatności
brutto (cena zawiera podatek VAT)

24 godziny mentoringowo-superwizyjne

dostęp do zamkniętej grupy VIP na facebooku DOBRY COACH™

dostęp do ponad 12 godzin nagrań webinarów z cyklu COACH W SUPERWIZJI

2 indywidualne sesje superwizyjne o wartości 600 zł

2 konsultacje na temat praktyki biznesowej o wartości 600 zł

E-kursy realizowane na platformie Eduszkolenia24.pl:

Coaching przedsiębiorczości - kurs o wartości 450 zł

Jak zacząć zarabiać jako coach - kurs o wartości 450 zł

Prowadzimy nabór do VIII edycji programu!

Planowany start 8 edycji: październik 2020

DOBRY COACH™ - edycja 8 (jesień 2020):
Godz. 18:00 – 21:00
•  19 października - poniedziałek
•  2 listopada - poniedziałek
•  16 listopada - poniedziałek
•  30 listopada - poniedziałek
•  14 grudnia - poniedziałek
•  11 stycznia 2021 - poniedziałek
•  25 stycznia 2021 - poniedziałek
•  8 lutego 2021 - poniedziałek

 

Edycje zakończone:
DOBRY COACH™ - edycja 7 (marzec 2020 - zakończona)
DOBRY COACH™ - edycja 6 (wrzesień 2019 - zakończona)
DOBRY COACH™ - edycja 5 (luty 2019 - zakończona)
DOBRY COACH™ - edycja 4 (listopad 2017 - zakończona)
DOBRY COACH™ - edycja 3 (czerwiec 2017 - zakończona)

DOBRY COACH™ - edycja 2 (lipiec 2016 - zakończona)
DOBRY COACH™ - edycja 1 (kwiecień 2016 - zakończona)