RAFAŁ SZEWCZAK 

Superwizor i trener coachingu. Certyfikowany Coach ICF (Professional Certified Coach) i CoachWise™. Psycholog, zrzeszony w International Coach Federation (ICF) i European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Współwłaściciel Pracowni Coachingu NOVO, Dyrektor Programowy Studium Zawodowego Coacha Biznesu i Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego. 

Specjalizuje się w coachingu zespołowym i grupowym. Jako coach przedsiębiorczości wspiera trenerów i coachów w budowaniu ich praktyki coachingowej. Przygotowuje do akredytacji ICF, EMCC i Izby Coachingu. Prowadzi grupy superwizyjne i rozwojowe dla coachów.

MAGDALENA KOZIOŁ

Certyfikowany Coach ICF (Associated Certified Coach), certyfikowany coach Izby Coachingu. Certyfikowany superwizor Izby Coachingu. Trener coachingu w Studium Zawodowym Coacha Biznesu. Pracuje z osobami przygotowującymi się do akredytacji ICF (na poziomie ACC), EMCC i Izby Coachingu. Członek EMCC i Izby Coachingu.

Trener biznesu, trener zmiany, wykładowca w Studium Trenera Zmiany. Mentor. Coach grupowy i zespołowy, wspiera budowanie i integrowanie zespołów wokół wspólnego celu.

Specjalizuje się w pracy coachingowej eksplorującej osobiste poczucie sensu i autentyczność w kontekście przywództwa, kariery i harmonii w życiu.